خوشبختانه عمق زلزله زیاد بود

زلزله

رئیس مرکز پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: عمق زلزله ای که دیشب در تهران و البرز رخ داد زیاد بود؛ زمین لرزه با عمق زیادتر خطر کمتری دارد.

ادامه خواندن خوشبختانه عمق زلزله زیاد بود