ژن مقاوم به خشکی از آفتابگردان به گندم منتقل شد

آفتابگردان

محققان آرژانتینی توانسته اند با مهندسی ژنتیک، ژن مقاوم به خشکی را از دانه های آفتابگردان به گندم، سویا و ذرت منتقل کنند.

ادامه خواندن ژن مقاوم به خشکی از آفتابگردان به گندم منتقل شد