همه‌ی نوشته‌های mepatiE

ژن مقاوم به خشکی از آفتابگردان به گندم منتقل شد

آفتابگردان

محققان آرژانتینی توانسته اند با مهندسی ژنتیک، ژن مقاوم به خشکی را از دانه های آفتابگردان به گندم، سویا و ذرت منتقل کنند.

ادامه خواندن ژن مقاوم به خشکی از آفتابگردان به گندم منتقل شد