بایگانی برچسب: s

مسابقات «دیوار خاک مسلح» در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود

مسابقه

چهارمین دوره «مسابقات ملی دیوار خاک مسلح» توسط انجمن ژئوتکنیک ایران اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

ادامه خواندن مسابقات «دیوار خاک مسلح» در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود